« Grįžti

Kaip įvertinti gyventojo gautas pajamas natūra, kai automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais?

Atnaujinimo data: 2015-02-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
Registracijos numeris   KD-7104

 

Šios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas: 

Pajamos natūra, įvertinamos vadovaujantis Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 .

Apraše įtvirtina galimybė pajamų natūra davėjui ir pajamų natūra gavėjui abipusiu sutarimu pasirinkti vieną iš gautos naudos įvertinimo būdų:

1. Pagal Aprašo 4 punktą, t. y. gautą naudą vertinti automobilio nuomos tikrąja rinkos kaina. Apskaičiuojant pajamas natūra šiuo būdu, turi būti įvertinama turto naudojimo asmeniniams tikslams apimtis: pajamos yra įvertinamos paskutinę mėnesio dieną perduoto naudotis automobilio nuomos tikrąja rinkos kaina, laikotarpiu, kurį gyventojas šiuo automobiliu galėjo naudotis asmeninais tikslais, arba

2. Pagal Aprašo 5 punktą, t. y. gautą naudą vertinti šio automobilio tikrosios rinkos kainos procentine dalimi 0,75 proc. Laikoma, kad ši vertė apima visą gyventojo gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant pajamų natūra davėjo išlaidas gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams.

Jeigu pajamų natūra davėjas jokių gyventojo asmeniniais tikslais naudojantis suteiktu automobiliu sunaudotų degalų išlaidų neapmoka, tai gyventojo natūra gauta nauda asmeniniais tikslais naudojant automobilį įvertinama taikant 0,70 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos.

Apskaičiuojant pajamas natūra šiame punkte nurodytu būdu, nereikia nustatyti, kiek faktiškai gyventojas naudojasi automobiliu asmeniniams tikslams, o taikomas nustatytas fiksuotas dydis (šalių sutarimu pasirinkus naudą vertinti pagal šio punkto nuostatas, tą mokestinį laikotarpį šiuo būdu įvertinama visa gyventojo iš šio pajamų natūra davėjo gauta tokia nauda). Gyventoja natūra gauta nauda 0,75 proc. ar 0,70 proc. įvertinama nuo automobilio tikrosios rinkos kainos, kokia yra mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį  įsigijo.

Nors ir pasirenkama pajamas natūra vertinti Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka, tuo atveju kai darbuotojas visą mėnesį sirgo, atostogavo, buvo komandiruotėje ar pan. (pvz., automobilis buvo remontuojamas), laikoma, kad gyventojas pajamų natūra negavo, jeigu tuo metu automobiliu faktiškai nesinaudojo.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"