« Grįžti

Kaip nustatoma gyventojo gauta nauda, kai įmonės ilgalaikiu turtu asmeniniais tikslais gyventojas naudojosi ne visą mėnesį arba tik savaitgalias?

Atnaujinimo data: 2015-08-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
[1.4.8.16.1.4] Kita
Registracijos numeris   KD-6766

 

Pagal pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 punktą, apskaičiuojama suma pagal nuomos rinkos kainas už visą mėnesį, o gyventojui faktiškai tenkanti nauda, kai jis turtu asmeniniais tikslais naudojosi ne visą mėnesį, apskaičiuojama proporcingai naudojimosi laikotarpiui.

1 pavyzdys

UAB „X" nuosavybės teise turi gyvenamąsias patalpas, kuriose gyvena įmonės darbuotojai. Už naudojimąsi patalpomis darbuotojai moka mažesnę kainą nei tikroji turto nuomos rinkos kaina. Tarkime, kad dviejų kambarių buto nuomos tikroji rinkos kaina –120 Eur, darbuotojas tokiomis patalpomis naudojasi ir moka 30 Eur. Vadinasi, darbuotojo pajamomis natūra yra pripažįstama patalpų tikroji rinkos kaina – 120 Eur. Remiantis GPMĮ 9 straipsnio 5 dalimi, gauta nauda yra mažinama darbuotojo sumokėta suma - 30 Eur, todėl gauta nauda už suteiktą jam naudotis lengvatine kaina butą sudaro turto nuomos tikrosios rinkos kainos ir gyventojo už naudojimąsi sumokėtos sumos skirtumas, t. y. 90 Eur (120-30). Jeigu patalpos naudojamos ne visą mokestinio laikotarpio mėnesį, gyventojui faktiškai tenkanti nauda apskaičiuojama proporcingai naudojimosi laikotarpiui.

 

2 pavyzdys

Įmonė komercijos direktoriui skiria neribotai naudoti lengvąjį automobilį (tiek darbo, tiek asmeninėms reikmėms). Gyventojo ir įmonės sutarimu gautą naudą pasirenkama vertinti pagal tvarkos aprašo 4 punktą, t.y. pagal tikrąją automobilio nuomos rinkos kainą, kuri yra 520 Eur per mėnesį. Tarkime, kad darbuotojas šį automobilį darbo reikmėms gali naudoti 70 proc., o asmeninėms reikmėms - 30 proc. viso naudojimo laiko. Įmonės ir darbuotojo pasirinkimu darbuotojo gauta nauda natūra apskaičiuota pagal tvarkos aprašo 4 punkte nurodytą tvarką bus 156 Eur (520 x 30 proc.) per mėnesį. Nuo šios sumos įmonė privalės sumokėti tuos pačius mokesčius, kaip ir nuo darbo užmokesčio.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 9 str.
LRS  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-05-19 įsakymas Nr. 1K-162 "DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" II d. 4 p.