« Grįžti

Kaip nustatyti automobilio ar jo nuomos paslaugos tikrąją rinkos kainą?

Atnaujinimo data: 2015-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
Registracijos numeris   KD-6801

 

GPMĮ nėra nustatyta, kuriais metodais ar būdais būtina vadovautis, apskaičiuojant tikrąją rinkos kainą. Svarbu, kad apskaičiuotoji turto tikroji rinkos kaina ar turto nuomos tikroji rinkos kaina būtų ekonomiškai pagrįsta, t. y. atitiktų tokių pačių tuo pat metu perkamų-parduodamų, nuomojamų daiktų vidutinę rinkos kainą, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (to reikalauja GPMĮ 2 str. 20 dalyje apibrėžta tikrosios rinkos kainos sąvoka). Taigi, tai gali būti įvertinimas, atliktas remiantis tokių tuo pat metu perkamų-parduodamų automobilių kainų analize, turto vertintojo teisės aktų nustatyta tvarka atliktas įvertinimas, ar besispecializuojančių juridinių asmenų skelbiamos normos (pvz,. draudimo įmonių nustatytos vertės automobilio draudimui) ir pan. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintais principais, mokesčių mokėtojo deklaruojamą rinkos kainą laiko teisinga, kol nėra nustatoma kitaip.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 2 str. 20 d.
LRS  LR finansų ministro 2009 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO "