Kokia pajamų natūra įvertinimo tvarka, kai įmonėje vienu automobiliu naudojasi keli asmenys arba vienam asmeniui yra suteikta teisė naudotis keliais automobiliais?

Atnaujinimo data: 2015-08-04
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
Registracijos numeris   KD-6762

 

Jei įmonė pasirinko automobilio naudojimą vertinti pagal Aprašo 4 punktą (turto nuomos tikroji rinkos kaina), gyventojui tenkanti nauda nuo kiekvieno automobilio apskaičiuojama proporcingai naudojimosi laikotarpiui.

Jei įmonė pasirinko automobilio naudojimą vertinti pagal Aprašo 5 punktą (0,75 arba 0,70 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos):

a) kai vieną automobilį asmeniniais tikslais naudoja keli gyventojai, tai laikoma, kad kiekvieno iš jų gauta nauda įvertinama taikant 0,75 ar 0,70 proc. normą nuo to automobilio tikrosios rinkos kainos;

b) kai vienam gyventojui yra suteikta galimybė asmeniniais tikslais naudotis keliais automobiliais, tokio gyventojo gauta nauda įvertinama pagal 0,75 ar 0,70 proc. normą nuo kiekvieno iš automobilių tikrosios rinkos kainos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 22 str.
LRS  LR Finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO "