« Grįžti

Ar darbuotojui darbdavio apmokėtos geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietų įsigijimo išlaidos važiuoti tik į darbą ir iš darbo į namus, bus priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.4] Kita
Registracijos numeris   KD-7256

 

Nuo 2018-01-01 neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama gyventojo nauda, gauta iš darbdavio  sumokėjus ( visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos.

Iki 2017-12-31 kai darbdavys nuperka nuolatinius bilietus darbuotojams, kurie traukiniais vyksta konkrečiu kasdieniniu maršrutu tik į darbą ir iš darbo, tokiu atveju darbdavio patirtos išlaidos laikomos darbuotojų gauta nauda, t.y. darbuotojų  su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, gautomis natūra, kurios apmokestinamos pajamų mokesčiu pagal tokias pat taisykles, kaip pinigais gautos darbo užmokesčio pajamos.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str.1 d. 39 p.