« Grįžti

Ar sumos, kito asmens sumokėtos už gyventojo mokymą, pripažįstamos gyventojo pajamomis, gautomis natūra?

Atnaujinimo data: 2015-10-08
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.4] Kita
Registracijos numeris   KD-7334

 

Gyventojo pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją.

Gyventojo nauda, gauta natūra, nelaikoma bet kokios kito asmens tiesiogiai mokymo įstaigai pervestos sumos, kurios panaudojamos konkretaus gyventojo išlaidoms už patį mokymą sumokėti, pvz., įmoka už studijas, egzamino perlaikymą. Tačiau kitos su mokymusi susijusios išlaidos, pvz., sumos už gyventojo pragyvenimą bendrabutyje ar būsto nuomą ir pan., sumokėtos kito asmens, laikomos to gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 9 str. 1 d. 4 p.