« Grįžti

Kaip nustatoma gyventojo gauta nauda, kai įmonė perduoda jam ilgalaikį turtą naudoti asmeniniais tikslais?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.16.1.4] Kita
Registracijos numeris   KD-6764

 

Gyventojo nauda, gauta natūra, įvertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 „Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", patvirtintu pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašu.

Kai įmonė gyventojui perduoda ilgalaikį turtą naudoti asmeniniais tikslais, įmonė turėtų savo vidaus taisyklėmis reglamentuoti, kokiais atvejais ir koks ilgalaikis turtas gali būti naudojamas (neperduodant nuosavybėn) gyventojo asmeniniais tikslais.

Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, kad gyventojo per mėnesį gautos pajamos natūra, kai įmonė jam suteikia nemokamai ar lengvatine kaina naudotis (neperduodant nuosavybėn) ilgalaikiu turtu, paskutinę mėnesio dieną įvertinamos tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina tą laikotarpį, kurį gyventojas turtu galėjo naudotis asmeniniais tikslais, t. y. skaičiuojama faktiškai gyventojo gauta nauda už tą laikotarpį, kurį gyventojas faktiškai naudojosi turtu asmeniniais tikslais.


LR_PELNO_MOKESČIO_ĮSTATYMO_1_PRIEDĖLIS_–_ILGALAIKIS_TURTAS[1].doc

Teisės aktai
LRS  LR Finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1K-162 „DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO "