Kokios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kaip nustatyta LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme, yra neapmokestinamos?

Atnaujinimo data: 2013-12-02
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.18] Pajamos pagal paslaugų kvitą teikiamas žemės ūkio ir...
Registracijos numeris   KD-7830

 

Ši nuostata taikoma apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas:

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 55 punktą neapmokestinamos yra 1 750 eurų (iki 2014-12-31 – 6 000 litų) per mokestinį laikotarpį neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

Pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, nuo 2013-12-30 priskiriamos B klasės pajamoms. Gyventojai, gavę atlygį pagal paslaugų kvitą, kurio suma viršija 6 000 Lt ( nuo 2015-01-01 – 1 750 eurų), gautas pajamas turi deklaruoti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki gegužės 1 d., pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str.1 d. 55 p.