« Grįžti

Kaip apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių ar už darbą užsienio valstybėse gautos su darbo santykiais susijusios pajamos?

Atnaujinimo data: 2017-06-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.2.1] Už darbą užsienio valstybėje iš Lietuvos vieneto gautų...
Registracijos numeris   KD-2975

Nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio valstybių ar už darbą užsienio valstybėse gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą reglamentuoja Lietuvos su atitinkama užsienio valstybe sudarytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties 15 straipsnio (Samdomas darbas) nuostatos.

Informaciją apie nuolatinio Lietuvos gyventojo iš Europos sąjungos valstybių ar už darbą ES valstybėse arba iš užsienio valstybės su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis gautų su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą rasite pridėtame dokumente.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 37 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. VA-7 DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-145 DĖL METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0573 FORMOS, JOS FR0573A, FR0573U PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO