« Grįžti

Kokiu būdu nuolatinis Lietuvos gyventojas iš LR biudžeto gali susigrąžinti pajamų mokestį, kurį išskaičiavo Lietuvos vienetas nuo už darbą užsienio valstybėje jam išmokėtų su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis ir ta valstybė turėjo teisę apmokestinti tokias pajamas pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį?

Atnaujinimo data: 2018-09-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.2.1] Už darbą užsienio valstybėje iš Lietuvos vieneto gautų...
Registracijos numeris   KD-2977

Nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kuris užsienio valstybėje nuo iš Lietuvos vieneto už darbą užsienio valstybėje  gautų su darbo santykiais susijusių pajamų pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį sumokėjo pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį, iš LR biudžeto turi būti grąžinta visa Lietuvos vieneto nuo tokių pajamų išskaičiuota ir sumokėta pajamų mokesčio suma.

Gyventojas mokesčių administratoriui turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už atitinkamus kalendorinius metus ir dokumentą apie užsienio valstybėje nuo iš Lietuvos vieneto kalendoriniais metais gautas su darbo santykiais susijusias pajamas ir nuo jų toje valstybėje sumokėtą pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, tokio dokumento vertimą į lietuvių kalbą bei dokumentą, įrodantį, kad tokios pajamos apmokestinamos užsienio valstybėje pagal Sutarties nuostatas (pvz., Lietuvos vieneto gyventojui išduotą pažymą apie komandiruotės į užsienio valstybę trukmę, Lietuvos vieneto ir užsienio vieneto sutarties, pagal kurią gyventojas buvo išsiųstas dirbti į užsienio valstybę, kopiją ar pan.).

Lietuvos vieneto už darbą užsienio valstybėje apskaičiuotą su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, sumą gyventojas turi nurodyti metinės pajamų mokesčio deklaracijos priedo „Neapmokestinamosios pajamos" laukelyje „Gautų pajamų suma" (užsienio valstybės, kurioje gyventojas dirbo, kodas nenurodomas, nes atlyginimą mokėjo Lietuvos vienetas), o nuo tokių pajamų Lietuvos vieneto išskaičiuotą ir į Lietuvos Respublikos biudžetą pervestą pajamų mokesčio sumą turi nurodyti deklaracijos priedo „Neapmokestinamosios pajamos" laukelyje „Išskaičiuota mokesčio suma" (deklaruojant už 2018 ir ankstesnius metus).

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 37 str. 1 d.
LRS  GPMĮ 27 str.