« Grįžti

Ar laikoma, kad pajamos yra susijusios su darbo santykiais, jeigu direktorius, kaip atskaitingas asmuo, paima pinigus iš įmonės kasos ir per mėnesį laiko (ir ilgiau) nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų ir pinigų negrąžina į kasą ?

Atnaujinimo data: 2012-04-24
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.2.2] Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-7630

Tais atvejais, jeigu atskaitingas asmuo iš įmonės kasos gauna pinigus atsiskaitymams su kitais asmenimis ir, nesilaikydamas Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 nustatytų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių dėl atsiskaitymo įmonės buhalteriui už šių pinigų panaudojimą, praėjus mėnesiui nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų ir pinigų negrąžina į kasą, o naudoja pinigus savo asmeniniams poreikiams, tokios pinigų sumos, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, laikytinos to asmens su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 200-02-17 nutarimas Nr. 179 „DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"