Kas laikoma pajamų gavimo momentu?

Atnaujinimo data: 2014-03-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.2.2] Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-717

 

Pajamų gavimo momentas yra data, kai bet kokia forma išmokamos išmokos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 8 str. 2 d. 2 p.