« Grįžti

Kokios pajamos ir kuriai klasei priskiriamos gyventojo iš Lietuvos vieneto gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos?

Atnaujinimo data: 2010-09-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.2.2] Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-732

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, gautos iš Lietuvos vieneto (išskyrus pajamas, gautas neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio), priskiriamos A klasės pajamoms.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis pripažįstama gyventojo iš darbdavio gautas piniginis atlygis ir vietoj piniginio atlygio gautas:

1) nuosavybėn turtas ar jam suteiktos paslaugos;

2) nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai);

3) laisvalaikio praleidimo, pramogų, poilsio, turizmo ir kitos panašaus pobūdžio paslaugos;

4) gydymo paslaugos;

5) nemokamas gyvenamasis plotas, apgyvendinimo išlaidų padengimas ir gyvenamojo ploto išlaikymas.

Be aukščiau išvardintų pajamų, nuo 2010-01-01 su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis taip pat pripažįstamos pajamos, kurios nepaminėtos GPMĮ 9 str.1 dalyje.

Nuo 2010-01-01 su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikomos ir individualios įmonės savininko iš individualios įmonės ir ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario valstybinio socialinio draudimo įmokos. Tokios pajamos priskiriamos B klasės pajamoms.

Išmokas, kurias darbdavys darbuotojui išmoka pagal kitas sutartis, kurias reglamentuoja Civilinis kodeksas (pvz., nuomos, pardavimo ar pan.), nepriskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

Pajamų mokesčio tarifų lentelę rasite čia.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 22 str. 2 d. 1 p.
LRS  GPMĮ 9 str.
LRS  GPMĮ 2 str. 34 d.