« Grįžti

Ar reikia mokėti paveldimo turto mokestį, kai žemę paveldi gyventojai, nesantys Lietuvos piliečiais?

Atnaujinimo data: 2015-01-06
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
[1.11.15] Paveldimo turto mokestis
Registracijos numeris   KD-7012

 

Kai žemę paveldi įpėdinis, kuris negali turėti nuosavybės teisės į žemę (t. y. kai ją paveldi gyventojas, nesantis Lietuvos Respublikos piliečiu), jis įgyja teisę tik į pinigų sumą, gautą pardavus paveldėtą žemę. Žemė tokiais atvejais pagal įpėdinio pateiktą paveldėjimo teisės liudijimą yra parduodama įpėdinio nurodytam pirkėjui arba aukcione, pagal Vyriausybės 1996-04-18 nutarimą Nr. 475. Gauta suma išmokama įpėdiniui, atskaičius pardavimo ar aukciono organizavimo išlaidas.

Kai įpėdinis – nuolatinis Lietuvos gyventojas, nesantis Lietuvos piliečiu, paveldi pinigus, išmokėtinus už parduotą mirusiam turto palikėjui nuosavybės teise priklausiusią žemę, šie pinigai yra nuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimo turto mokesčio objektas. Paveldimo turto mokestis tokiais atvejais skaičiuojamas Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2003-01-13 nutarimu Nr. 24 nustatyta tvarka, nuo paveldimų pinigų apmokestinamosios vertės.

Kai įpėdinis – nenuolatinis Lietuvos gyventojas, nesantis Lietuvos piliečiu, paveldi pinigus, išmokėtinus už parduotą mirusiam turto palikėjui nuosavybės teise priklausiusią žemę, šie pinigai nėra nenuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimo turto mokesčio objektas.

 

Teisės aktai
LRS  Paveldimo turto mokesčio įstatymas 4 str. 1-2 dalys
LRS  Paveldimo turto mokesčio įstatymas 5 str.
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-13 nutarimas Nr. 24 „DĖL PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-04-18 nutarimas Nr. 475 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIUOS PAVELDĖJO ĮPĖDINIAI, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS NEGALINTYS TURĖTI NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ, PARDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"