Ar reikia pateikti užsienio valstybėse paveldimo turto deklaraciją, kai užsienio valstybėje esantį turtą paveldi vaikai, tėvai ir kt. gyventojai?

Atnaujinimo data: 2015-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
Registracijos numeris   KD-1616

 

Deklaracija FR0585 neteikiama, kai:

1. vienam sutuoktiniui mirus, kitas sutuoktinis paveldi jo turtą;

2. paveldimas vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų turtas;

3. paveldimo turto apmokestinamoji vertė nėra didesnė kaip 3000 Eur. 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2003-12-17 įsakymas Nr.V-325 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖSE PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS BEI JOS PAPILDOMO LAPO FORMŲ, JŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 6 p.