« Grįžti

Kaip apskaičiuojama paveldimo turto apmokestinamoji vertė ir koks yra paveldimo turto mokesčio tarifas?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
[1.11.15] Paveldimo turto mokestis
Registracijos numeris   KD-1587

 

Nuo 2015-01-01

Apskaičiuojant paveldimo turto apmokestinamąją vertę, paveldimo turto vertė yra mažinama 30 proc. (t. y. apmokestinamoji vertė sudaro 70 proc. paveldėto turto vertės).

Neapmokestinama iki 3000 eurų  paveldimo turto apmokestinamosios vertės dalis, t. y., apmokestinamoji turto vertė, sudaranti 70 procentų viso paveldimo turto vertės, dar yra mažinama 3000 eurų . Vadinasi, gyventojui, paveldinčiam turtą, kurio visa vertė yra ne didesnė kaip 4286 eurų, o apmokestinamoji vertė (70 procentų viso turto vertės) — ne didesnė kaip 3000 eurų , paveldimo turto mokesčio mokėti nereikia. Kai gyventojas (paveldimo turto mokesčio mokėtojas) paveldi turtą, kurio visa vertė yra didesnė kaip 4286 eurų, apskaičiuojant paveldimo turto mokestį, yra taikoma lengvata — šio turto apmokestinamoji vertė (70 procentų visos turto vertės) yra mažinama 3000 eurų .

Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatyme nustatyti du paveldimo turto mokesčio tarifai: 5 ir 10 procentų. Taikytiną mokesčio tarifą lemia tai, kokia yra paveldimo turto apmokestinamoji vertė. 

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė (70 proc. visos jo vertės) yra ne didesnė už 150 tūkst. eurų , paveldimo turto mokestis skaičiuojamas, taikant 5 procentų tarifą.

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė už 150 tūkst. eurų, tai paveldimo turto mokestis skaičiuojamas, taikant 10 procentų tarifą.

 PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS IR MOKESČIO APSKAIČIAVIMO PAVYZDYS

 Tarkime, kad gyventojas paveldi 30000 eurų vertės turtą — butą, kurio vidutinė rinkos vertė (arba, gyventojo pasirinkimu, vertė pagal individualų buto įvertinimą) 25000 eurų, ir indėlį eurais, kurio nominali vertė 5000 eurų.

1) Šio turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama taip:

30000 x 70 /100 = 21000,

2) turto apmokestinamoji vertė sumažinama 3000 eurų (t. y. taikoma lengvata):

21000 – 3000 = 18000,

3) privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas taip:

18000 x 5/100 = 900. Vadinasi, gyventojas turės sumokėti 900 eurų paveldimo turto mokestį.

 

 


 

Teisės aktai
LRS  PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS, 6 str.
LRS  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-13 nutarimas Nr. 24 „DĖL PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"