Kaip nustatoma Lietuvoje paveldėto turto vertė?

Atnaujinimo data: 2016-09-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
[1.11.15] Paveldimo turto mokestis
Registracijos numeris   KD-2137

 Lietuvos Respublikoje paveldimo turto vertė yra:

1. nekilnojamojo daikto, išskyrus laivus ir orlaivius, kuriems nustatyta privaloma teisinė registracija, gyventojo pasirinkimu:

- valstybės įmonės Registrų centro nustatyta šio turto vidutinė rinkos vertė,

- arba vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą.

 Gyventojui pasirinkus Registrų centro nustatytą vidutinę rinkos vertę, imama prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai dieną esanti daikto vertė, o pasirinkus individualų įvertinimo būdą – gyventojo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai dienos buvusi vertė. Įpėdiniui pasirinkus tiek vidutinę paveldimo nekilnojamojo daikto rinkos vertę, tiek individualią vertę, ji negali būti vėlesnė nei buvusi paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo dieną.

2. vertybinių popierių, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, – jų vidutinė rinkos kaina;

3. vertybinių popierių, neįtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, – gyventojo pasirinkimu:

3.1. jų nominali vertė, o kai nominalios vertės nėra, – jų buhalterinė vertė;

3.2. arba vertė, kurią nustato turto vertintojas;

4. pinigų nacionaline valiuta – jų nominali vertė, o pinigų užsienio valiuta – vertė pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutų kursą;

5. antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių vertė, kurią nustato Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos gyventojui, pateikusiam notaro išduotą laisvos formos pažymą, kad gyventojas pagal paveldėjimo byloje esančius dokumentus paveldi atitinkamą turtą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi išduoda VMI prie FM nustatytos formos pažymą apie paveldimo turto vertę;

6. tauriųjų metalų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių vertė, kurią nustato Lietuvos prabavimo rūmai. Lietuvos prabavimo rūmai gyventojui, pateikusiam notaro išduotą laisvos formos pažymą, kad gyventojas pagal paveldėjimo byloje esančius dokumentus paveldi atitinkamą turtą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi išduoda VMI prie FM nustatytos formos pažymą apie paveldimo turto vertę;

7. antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių gaminių vertė, kurią nustato Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kartu su Lietuvos prabavimo rūmais. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos gyventojui, pateikusiam notaro išduotą laisvos formos pažymą, kad gyventojas pagal paveldėjimo byloje esančius dokumentus paveldi atitinkamą turtą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi išduoda VMI prie FM nustatytos formos pažymas apie paveldimo turto vertę;

8. kito paveldimo turto (aukščiau nenurodyto) vertė, kurią nustato gyventojas, paveldėjęs šį turtą (pats arba pasinaudodamas turto vertintojų paslaugomis).

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-01-13 nutarimas Nr.24 „DĖL PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"