« Grįžti

Kaip nustatoma užsienyje paveldėto turto vertė?

Atnaujinimo data: 2015-04-06
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
[1.11.15] Paveldimo turto mokestis
Registracijos numeris   KD-2138

 

Užsienio valstybėse paveldimo turto vertė yra vertė, nurodyta paveldėjimo dokumentuose. Kartu su AVMI teikiama užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija turi būti pateikiami ir užsienio valstybėje paveldimo turto vertę įrodantys dokumentai: paveldėjimo teisės dokumentai, palikimą tvarkiusio advokato, palikimo administratoriaus, testamento vykdytojo pranešimai ir pan.

Jeigu užsienio valstybėse paveldimo turto vertė paveldėjimo teisės dokumentuose nenurodyta, šio turto vertė nustatoma pagal Lietuvos nuolatinio gyventojo, paveldėjusio turtą, pateiktus dokumentus, įrodančius šio turto vertę. Užsienio valstybėse paveldimų pinigų užsienio valiuta vertė nustatoma pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutų kursą, buvusį paveldėjimo dokumentuose įrašytą dieną.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2003-01-13 nutarimas Nr.24 „DĖL PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"