Kaip panaikinamas paveldimo turto dvigubas apmokestinimas?

Atnaujinimo data: 2015-01-06
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
[1.11.15] Paveldimo turto mokestis
Registracijos numeris   KD-6055

 

Lietuvoje mokėtinas paveldimo turto mokestis turi būti sumokėtas neatsižvelgiant į tai, ar užsienio valstybėje toks ar analogiškas mokestis buvo sumokėtas, ar ne. Paveldimo turto dvigubas apmokestinimas panaikinamas užsienio valstybėje sumokėtą paveldimo turto mokesčio (jam tapataus mokesčio) sumą įskaitant į Lietuvoje mokėtino paveldimo turto mokesčio sumą.

Užsienio valstybėje sumokėtą paveldimo turto mokestį ar jam tapatų mokestį galima atskaityti iš paveldimo turto mokesčio sumos, mokėtinos į Lietuvos biudžetą (t. y. Lietuvoje mokėtino paveldimo turto mokesčio sumą mažinti sumokėtąja užsienio valstybėje). Tam yra būtinos šios trys sąlygos:

● paveldimas turtas yra toje valstybėje, kuri yra įtraukta į Užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos, sąrašą (užsienio valstybių sąrašą galite rasti čia);

●  paveldimo turto mokestis (jam tapatus mokestis) yra sumokėtas toje užsienio valstybėje, kurioje šis turtas yra;

● yra tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinantys paveldimo turto mokesčio sumokėjimą joje įrodantys dokumentai.

 

 

Teisės aktai
LRS  PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS, 9 str.