Kokia yra paveldimo turto mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo tvarka, paveldėjus Lietuvoje esantį turtą?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
[1.11.15] Paveldimo turto mokestis
Registracijos numeris   KD-1604

 

Gyventojas mokestį sumoka prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, išskyrus tuos atvejus, kai savivaldybės taryba atidėjo mokesčio sumokėjimo terminus arba nuo jo atleido. Notarai, prieš išduodami paveldėjimo teisės liudijimus, privalo pareikalauti iš gyventojo dokumentų, patvirtinančių, kad mokestis yra sumokėtas. Jeigu  savivaldybės tarybos sprendimu paveldimo turto mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas, mokesčio sumokėjimo dokumentų notarui pateikti nereikia, tačiau būtina juos saugoti.

Mokesčio sumokėjimo dokumentas yra kvito ar mokėjimo pavedimo originalas su banko įstaigos žyma apie sumokėjimo faktą.

Kai mokestis iš gyventojo banko įstaigoje esančios sąskaitos sumokamas internetu, mokesčio sumokėjimo dokumentas yra gyventojo sąskaitos išrašas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimo faktą.

Nuolatiniam ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, paveldinčiam Lietuvoje esantį turtą, tokio turto, taip pat  privalomo sumokėti paveldimo turto mokesčio, deklaruoti nereikia.

 

Teisės aktai
LRS  PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS, 8 str. 1 - 3 d.