Ar apmokestinamos politinės kampanijos metu politinės kampanijos dalyviui suteiktos aukos ir dovanos?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Registracijos numeris   KD-1745   Politinės kampanijos metu kandidatams, pretendentams į kandidatus, referendumų...

Ar politinei kampanijai vykdyti skiriamos aukos gali būti teikiamos (gaunamos) ne pinigais?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Registracijos numeris   KD-1741   Taip, gali. Aukos – piniginės aukos (aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai,...

Ar ribojamas politinei kampanijai vykdyti vieno gyventojo skiriamų aukų dydis?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Registracijos numeris   KD-1740 Bendra vieno fizinio asmens aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per...

Kaip turi būti įforminamos gautos aukos?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Registracijos numeris   KD-1743   Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos...

Kas yra politinė kampanija, politinės kampanijos dalyvis?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Registracijos numeris   KD-1962 Politinė kampanija – šiame įstatyme nustatytu laikotarpiu politinės kampanijos dalyvių, rinkėjų...