« Grįžti

Ar politinei kampanijai vykdyti skiriamos aukos gali būti teikiamos (gaunamos) ne pinigais?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.23] Politinės kampanijos aukos
Registracijos numeris   KD-1741

 

Taip, gali.

Aukos – piniginės aukos (aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, taip pat piniginiai vertybiniai popieriai) ir nepiniginės aukos (neatlygintinai perduoti nuosavybės ir prekiniai vertybiniai popieriai, kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai), skirtos politinių partijų veiklai ar savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti, taip pat neatlygintinai pagaminta arba paskleista politinė reklama politinės kampanijos dalyvio interesais.

 

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas