« Grįžti

Ar privalo gyventojas, aukojantis savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, deklaruoti pajamas, pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.23] Politinės kampanijos aukos
Registracijos numeris   KD-1960

 

Remiantis MAĮ 77 straipsniu ir Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo taisyklių 12.2 papunkčiu, metinės pajamų mokesčio deklaracijos nereikia teikti nuolatiniams Lietuvos gyventojams, aukojantiems savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariams, kurie deklaravo pajamas FR0001 formoje, jeigu prievolė deklaruoti pajamas neatsiranda ir dėl kitų priežasčių, nurodytų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme ar Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. Jeigu prievolė deklaruoti metines pajamas nuolatiniams Lietuvos gyventojams atsiranda ir dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, dėl vykdytos individualios veiklos, gyventojo ar šeimos nario kalendoriniais metais eitų pareigų), tai jie turi pateikti ir metinę pajamų deklaraciją, nesvarbu, kad kalendorinių metų pajamas jau yra deklaravę mokesčių administratoriui pateiktos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001P priede.

Jeigu gyventojas, aukojantis savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ar jo šeimos narys jau buvo deklaravęs atitinkamų kalendorinių metų pajamas metinėje pajamų deklaracijoje, tai dėl teikiamos aukos pajamų pakartotinai deklaruoti (FR0001P priede) nereikia.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. vasario 9 d. Nr. įsakymas DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO VA-13