« Grįžti

Ar privalo gyventojas, aukojantis savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, deklaruoti turimą turtą (įskaitat gautas pajamas)?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.23] Politinės kampanijos aukos
Registracijos numeris   KD-1751

Asmenys, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariai, išskyrus asmenis, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12 eurų, privalo deklaruoti turimą turtą. 

Gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariai turto deklaracijas pateikti privalo, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo. Šie gyventojai turi deklaruoti:

1. paskutinių praėjusių kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 dieną turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama po gegužės 1 dienos;

2. užpraeitų kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, gruodžio 31 dieną turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos.

Gyventojai, kurie jau deklaravo 1 arba 2 punkte nurodytų kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turimą turtą ir / ar tų metų pajamas, prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, neprivalo pakartotinai deklaruoti turto ir / ar pajamų.

Kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turimas turtas deklaruojamas Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje. Gautos (uždirbtos) visos pajamos deklaruojamos FR0001 formos priedo „Gautos pajamos" FR0001P formoje.

Teisės aktai
LRS  Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas
LRS  VMI prie VM viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. VA-13 DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO