« Grįžti

Ar ribojamas politinei kampanijai vykdyti vieno gyventojo skiriamų aukų dydis?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.23] Politinės kampanijos aukos
Registracijos numeris   KD-1740

Bendra vieno fizinio asmens aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų to asmens deklaruotų:

1. paskutinių praėjusių kalendorinių metų metinių pajamų sumos, kai auka teikiama po gegužės 1 dienos,

arba

2. užpraeitų kalendorinių metų metinių pajamų sumos, kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos.

Teikiamos aukos dydis (t. y. ar ji neviršija 10 procentų gautų pajamų) turi būti palyginamas su gyventojo, aukojančio savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, metinėmis pajamomis. Apskaičiuojant teikiamos aukos dydį, neįskaitoma 12 eurų neviršijanti auka (aukų suma), per politinę kampaniją suteikta vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui.

Fizinių asmenų piniginės aukos, viršijančios 290 eurų, privalo būti aukojamos tik banko pavedimu. Ne banko pavedimu gautas fizinių asmenų pinigines aukas politinei kampanijai politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukos gavimo perveda į politinės kampanijos sąskaitą.

Teisės aktai
LRS  2004-08-23 LR Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428, 10 str., 11str.