Ar į i.SAF-T posistemį įkėlus SAF-T rinkmeną ir esant techninių testų pranešimams, visais atvejais turi būti koreguojama SAF-T rinkmena?

Atnaujinimo data: 2020-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
Registracijos numeris   KD-9094

Kontrolės veiksmo metu i.SAF-T sistemoje nebus galimybės pateikti SAF-T rinkmenos tik tuo atveju, kai bus nustatytos „labai aukšto" reikšmingumo techninių testų klaidos, todėl esant tokiems pranešimams, SAF-T rinkmena turi būti koreguojama ir įkeliama iš naujo. Testai, kuriems nustatytas „žemas" ir „vidutinis" reikšmingumas, yra skirti perspėti apie galimus neatitikimus SAF-T rinkmenoje, tačiau dėl jų SAF-T rinkmena nebūtinai turi būti koreguojama. „Žemo" ir „vidutinio" reikšmingumo pranešimai neriboja mokesčių mokėtojo galimybių pateikti SAF-T rinkmeną kontrolės veiksmo metu.