Lentelė „PRIZŲ APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS“

Atnaujinimo data: 2018-01-11
Registracijos numeris   KD-2188 PRIZŲ APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS   Teisės aktai ...

Ar nepiniginiai prizai, gauti iš darbdavio, laikomi gyventojo pajamomis?

Atnaujinimo data: 2014-09-20
Registracijos numeris   KD-1933   Gyventojo pajamomis, gautomis natūra, pripažįstamos gyventojo gautos iš asmens, susijusio...

Kaip įvertinami nepiniginiai (natūra gauti) prizai?

Atnaujinimo data: 2014-09-20
Registracijos numeris   KD-1944   Apmokestinamų natūra gautų prizų vertė nustatoma pagal tikrąją rinkos kainą tų prizų...

Kas yra prizas?

Atnaujinimo data: 2014-09-20
Registracijos numeris   KD-1929   Prizas, laimėjimas – sporto varžybų, konkursų, kitokių akcijų, renginių metu...

Atvejai, kai neapmokestinami nepiniginiai prizai yra gauti ne iš darbdavio

Atnaujinimo data: 2014-09-19
Registracijos numeris   KD-1971   Neapmokestinami prizai: 1. Ne iš darbdavio sporto varžybų, kitokių akcijų, renginių...

Prizo gavimo momentas

Atnaujinimo data: 2014-09-19
Registracijos numeris   KD-1942   Prizo, laimėjimo ar dovanos gavimo momentu laikomas momentas, kada prizas, laimėjimas ar...

Kas yra prizo tikroji rinkos kaina?

Atnaujinimo data: 2014-09-17
Registracijos numeris   KD-1949   Tikroji rinkos kaina – tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius...

Kas (laimėtojas ar laimėjimo davėjas) privalo sumokėti pajamų mokestį nuo laimėjimų, prizų?

Atnaujinimo data: 2014-09-16
Registracijos numeris   KD-1368   Kai laimėjimus gyventojas gauna iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto, veikiančio per...