Ar apmokestinami sporto varžybų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo iš darbdavio pinigais ar natūra gauti prizai?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.25] Prizai
Registracijos numeris   KD-1935

 

Neapmokestinama nuo 2018-01-01 iš darbdavio per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, ne didesnė kaip 200 eurų,  iki 2017-12-31 iš darbdavio  per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, ne didesnė kaip 200 eurų (iki 2014-12-31-700 litų).

Apmokestinami nuo 2018-01-01 iš darbdavio gauti prizai ir dovanos didesni nei 200 eurų, Kai gyventojas iš darbdavio gauna didesnius kaip 200 eurų  vertės prizus ir dovanas, apmokestinama ta prizų ir dovanų vertės dalis, kuri viršija 200 eurų sumą (prizų ir dovanų vertė per mokestinį laikotarpį yra sumuojama). Prizų ir dovanų suma (vertė), priskirta gyventojo apmokestinamosioms pajamoms, yra apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 39 p.