Atvejai, kai neapmokestinami nepiniginiai prizai yra gauti ne iš darbdavio

Atnaujinimo data: 2014-09-19
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.25] Prizai
Registracijos numeris   KD-1971

 

Neapmokestinami prizai:

1. Ne iš darbdavio sporto varžybų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gauti prizai, jeigu kiekvieno jų vertė nėra didesnė kaip 200 eurų (iki 2014-12-31-700 Lt) ir jeigu jie iš to paties asmens gaunami ne daugiau kaip šešis kartus per mokestinį laikotarpį.

2. Ne didesnės kaip 100 eurų (iki 2014-12-31-320 Lt) vertės nepiniginiai prizai, kuriuos gyventojas gauna ne iš darbdavio, nelaikomi gyventojo natūra gautomis pajamomis. Atsižvelgiant į tai, į gautų prizų skaičių įtraukiami tik tie nepiniginiai prizai, kurių vertė yra didesnė už 100 eurų (iki 2014-12-31-320 Lt). Piniginiai prizai įskaitomi visi (taip pat ir mažesnės kaip 100 eurų (iki 2014-12-31-320 Lt)vertės.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 39 p., 40 p.
LRS  GPMĮ 9 str.