Kaip įvertinami nepiniginiai (natūra gauti) prizai?

Atnaujinimo data: 2014-09-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.25] Prizai
Registracijos numeris   KD-1944

 

Apmokestinamų natūra gautų prizų vertė nustatoma pagal tikrąją rinkos kainą tų prizų gavimo metu. Pajamų mokestis tokiais atvejais apskaičiuojamas nuo tų natūra gautų pajamų tikrosios rinkos kainos.

Tikroji rinkos kaina – tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai.

Natūra teikiamo prizo apskaičiuota tikroji rinkos kaina turi būti lygi tokio paties tuo pat metu perkamo ir parduodamo daikto kainai, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (pirkėjas ir pardavėjas).

Jeigu pagal tikrąją rinkos kainą nustatyti prizo vertės nėra galimybių (pavyzdžiui, tokio rinkoje nėra), prizo vertė prilyginama jį teikusio asmens patirtoms išlaidoms šiam daiktui pagaminti ar įsigyti.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 9 str.