Kas (laimėtojas ar laimėjimo davėjas) privalo sumokėti pajamų mokestį nuo laimėjimų, prizų?

Atnaujinimo data: 2014-09-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.25] Prizai
Registracijos numeris   KD-1368

 

Kai laimėjimus gyventojas gauna iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto, veikiančio per nuolatinę buveinę Lietuvoje, ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo, veikiančio per nuolatinę bazę Lietuvoje, mokestį nuo jų apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo jį teikiantis asmuo. (Pvz., gyventojui prizą įteikianti Lietuvos įmonė turi nuo jo vertės išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį).

Pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo laimėjimų, mokestį išskaičiuojantis asmuo privalo sumokėti į biudžetą:

- iki to paties mėnesio 15 dienos, – kai prizai, dovanos ar laimėjimai išmokėti iki to mėnesio 15 dienos,

- iki to paties mėnesio paskutinės dienos, – kai prizai, dovanos ar laimėjimai išmokėti po to mėnesio 15 dienos.

Kai laimėjimus gyventojas gauna iš užsienio vieneto ar veikiančio ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nuolatinio Lietuvos gyventojo ar nenuolatinio Lietuvos gyventojo, veikiančio ne per nuolatinę bazę Lietuvoje, pajamų mokestį turi sumokėti pats gyventojas (pvz., iš kito nuolatinio Lietuvos gyventojo dovaną gavęs gyventojas nuo jos vertės pajamų mokestį turės sumokėti pats).

Kai pajamų mokestį turi sumokėti pats gyventojas, jį sumokėti privalo pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, kurį prizas, dovana ar laimėjimas buvo gautas, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 23 str.