Kas yra prizo tikroji rinkos kaina?

Atnaujinimo data: 2014-09-17
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.25] Prizai
Registracijos numeris   KD-1949

 

Tikroji rinkos kaina – tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai. Natūra teikiamo prizo, apskaičiuota tikroji rinkos kaina turi būti lygi tokio paties tuo pat metu perkamo ir parduodamo daikto kainai, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (pirkėjas ir pardavėjas). Jeigu pagal tikrąją rinkos kainą nustatyti daikto vertės nėra galimybių (pavyzdžiui, tokio daikto rinkoje nėra), prizo vertė prilyginama jį teikusio asmens patirtoms išlaidoms šiam daiktui pagaminti ar įsigyti.

Jeigu pagal tikrąją rinkos kainą nustatyti daikto vertės nėra galimybių (pavyzdžiui, tokio daikto rinkoje nėra), prizo, laimėjimo ar dovanos vertė prilyginama jį teikusio asmens patirtoms išlaidoms šiam daiktui pagaminti ar įsigyti.

Tikrąją rinkos kainą apskaičiuoti privalo dovanos, prizo ar laimėjimo davėjas, – kai apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį privalo mokestį išskaičiuojantis asmuo (pvz., Lietuvos įmonė). Kai prizą, laimėjimą, dovaną natūra teikiantis asmuo nėra įpareigotas apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokesčio, natūra gauto prizo, dovanos ar laimėjimo tikrąją rinkos kainą apskaičiuoti privalo pats jį gavęs gyventojas (pvz., dovanų iš kitų gyventojų gavęs gyventojas).

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 9 str.