Kuriais atvejais ir kokio dydžio sporto varžybų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gauti laimėjimai pajamų mokesčiu neapmokestinami?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.25] Prizai
Registracijos numeris   KD-1318

1) ne iš darbdavio sporto varžybų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gauti prizai ir laimėjimai, jeigu kiekvieno jų vertė nėra didesnė 200 eurų (iki  2014-12-31- 700 Lt) ir jeigu jie iš to paties asmens gaunami ne daugiau kaip šešis kartus per mokestinį laikotarpį;

2) ne didesnės kaip 100 eurų (iki 2014-12-31-320 Lt) vertės nepiniginiai prizai, kuriuos gyventojas gauna ne iš darbdavio, nelaikomi gyventojo natūra gautomis pajamomis. Atsižvelgiant į tai, į gautų prizų skaičių įtraukiami tik tie nepiniginiai prizai, kurių vertė yra didesnė už 100 eurų (iki 2014-12-31-320 Lt). Piniginiai prizai įskaitomi visi (taip pat ir mažesnės kaip 100 eurų (iki 2014-12-31-320 Lt) vertės;

3) sporto varžybų prizai, kuriuos įsteigia ir skiria olimpiniai (parolimpiniai) komitetai, tarptautinės sporto šakų federacijos, sąjungos, asociacijos ar jų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, sąjungos, asociacijos. Tokie prizai neapmokestinami neatsižvelgiant į jų vertę ir į tai, ar jie gauti pinigais, ar natūra;

4) nuo 2018-01-01 iš darbdavio per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, neviršijanti 200 eurų, iki 2017-12-31 iš darbdavio per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, neviršijanti 200 eurų (iki  2014-12-31- 700 Lt).

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 9 str.
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 37, 39, 40 p.