Kas yra laikoma religinių apeigų patarnaujančiu ir aptarnaujančiu personalu?

Atnaujinimo data: 2016-03-17
Registracijos numeris   KD-1927 Religinių apeigų patarnautojais laikomi asmenys, kurie religinių apeigų metu atlieka su apeigomis...