Kaip apmokestinamos tantjemos?

Atnaujinimo data: 2016-02-04
Registracijos numeris   KD-1887   Bendrovės valdybos ar stebėtojų tarybos narių gautos metinės išmokos (tantjemos) skirtos iš...

Kaip apmokestinamos iš užsienio vienetų gautos tantjemos?

Atnaujinimo data: 2016-02-03
Registracijos numeris   KD-1891   Gyventojo iš užsienio vienetų gautos tantjemos (t. y. iš vieneto paskirstytojo pelno...