Kuriais atvejais gyventojo gautos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2016-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.1.1] Pajamų mokesčio lengvatos
Registracijos numeris   KD-7348

 

Parduoto nekilnojamojo turto, esančio Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje, pajamos yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jei:

Nekilnojamas turtas parduotas po 2016-01-01 ir jeigu:

  • turtas įsigytas prieš 10 metų (GPMĮ 17 str. 1 d. 28 punktas).
  • parduodant butą ar gyvenamą namą pastaruosius 2 metus buvo deklaruota gyvenamoji vieta (GPMĮ 17 str. 1d. 53 punktas).
  • parduodamame būste gyventojas deklaravo savo gyvenamąją vietą trumpiau nei 2 metus, tačiau per vienerius metus nuo šio būsto pardavimo nusipirko ir deklaravo savo gyvenamąją vietą kitame būste (GPMĮ 17 str. 1d. 54 punktas).

Nekilnojamas turtas įsigytas po 2011-01-01, parduotas iki 2015-12-31 ir jeigu:

  • turtas įsigytas prieš 5 metus ir jeigu iki 2010-12-11 buvo priskirtas individualios veiklos turtui (5 metų išlaikymo laikotarpis taikomas tik tais atvejais, kai parduodamas ar kitaip perleidžiamas nuosavybėn 2011 m. sausio 1 d. ar vėliau įsigytas nekilnojamasis turtas arba anksčiau įsigytas ir iki  2010 m. gruodžio 11 d. individualios veiklos turtui priskirtas nekilnojamasis daiktas). (GPMĮ 17 str. 1d. 28 punktas).
  • parduodant butą ar gyvenamą namą pastaruosius 2 metus buvo deklaruota gyvenamoji vieta (GPMĮ 17 str. 1d. 53 punktas).
  • parduodamame būste gyventojas deklaravo savo gyvenamąją vietą trumpiau nei 2 metus, tačiau per vienerius metus nuo šio būsto pardavimo nusipirko ir deklaravo savo gyvenamąją vietą kitame būste (GPMĮ 17 str. 1d. 54 punktas).

Nekilnojamas turtas įsigytas iki 2010-12-31, parduotas iki 2015-12-31 ir jeigu:

  • turtas įsigytas prieš 3 metus (3 metų išlaikymo laikotarpis taikomas, kai parduodamas ar kitaip perleidžiamas nuosavybėn iki 2010-12-11 individualios veiklos turtui nepriskirtas nekilnojamasis daiktas). (GPMĮ 17 str. 1d. 28 punktas).
  • parduodant butą ar gyvenamą namą pastaruosius 2 metus buvo deklaruota gyvenamoji vieta (GPMĮ 17 str. 1d. 53 punktas).
  • parduodamame būste gyventojas deklaravo savo gyvenamąją vietą trumpiau nei 2 metus, tačiau per vienerius metus nuo šio būsto pardavimo nusipirko ir deklaravo savo gyvenamąją vietą kitame būste (GPMĮ 17 str. 1d. 54 punktas).

Minėtos gyventojų pajamų mokesčio lengvatos parduotam nekilnojamajam turtui  netaikomos, jeigu pajamos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 28, 53, 54 p.