« Grįžti

Ar pagrindinės duomenų bylos dalyje 2.3. „Tiekėjai“ turi būti pateikiamos mokesčių mokėtojo atskaitingų asmenų kortelės?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9072

Jei mokesčių mokėtojas apskaitoje neturi atskirai suvestų atskaitingų asmenų kaip tiekėjų kortelių, tuomet tokia informacija 2.3. „Tiekėjai" dalyje neturi būti teikiama. Atskaitingų asmenų kortelės 2.3. „Tiekėjai" dalyje turi būti pateikiamos tik tuo atveju, jei mokesčių mokėtojas apskaitoje yra suvedęs atskaitingus asmenis kaip tiekėjus bei didžiosios knygos įrašuose pateiktose ūkinėse operacijose, susijusiose su atskaitingais asmenimis, nurodė vidinį tiekėjo identifikatorių, užpildant elementą „Tiekėjo Nr." (SupplierID).