« Grįžti

Kokiu būdu pagrindinės duomenų bylos 2.8 „Prekė/paslauga“ dalyje turi būti pateikiama informacija apie prekei / paslaugai taikomus kelis skirtingus mokesčių kodus?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9064

Jei prekei / paslaugai apskaitoje yra priskirtas daugiau nei vienas vidinis mokesčių kodas (pavyzdžiui, parduodant jas ir šalies viduje, ir už jos ribų), tuomet 2.8 „Prekė/paslauga" dalyje tokiai prekei / paslaugai pateikiama tiek elementų grupių 2.8.1.9.1. „Mokestis", kiek apskaityta skirtingų mokesčių kodų.