« Grįžti

Kokiu būdu pateikiama pirkėjų / tiekėjų informacija pirminių dokumentų ir didžiosios knygos įrašų dalyse, jei mokesčių mokėtojas apskaitoje nėra suvedęs kliento kortelės?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas
Registracijos numeris   KD-9077

Tokiu atveju pirminių dokumentų ir didžiosios knygos įrašų dalyse elementai „Pirkėjo Nr." (CustomerID) / „Tiekėjo Nr." (SupplierID) pateikiami tušti (neužpildyti), kadangi šiuose elementuose turi būti nurodomi mokesčių mokėtojo pirkėjams / tiekėjams suteikti vidiniai identifikatoriai, pateikti pagrindinės duomenų bylos 2.2. „Pirkėjai" / 2.3 „Tiekėjai" dalyse. Neužpildžius elementų „Pirkėjo Nr." (CustomerID) / „Tiekėjo Nr." (SupplierID), pirminių dokumentų dalyje gali būti užpildomi kiti pirkėją / tiekėją aprašantys elementai, pavyzdžiui, „Pavadinimas", „Mokesčių mokėtojo regsitracijos kodas" ir kt.