« Grįžti

Kokiu būdu turi būti teikiamos ūkinės operacijos ir jų eilutės SAF-T rinkmenos 3 dalyje „Didžiosios knygos įrašai“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.4] Duomenų Didžiosios knygos įrašuose pildymas
Registracijos numeris   KD-9076

Teikiant duomenis 3 dalyje „Didžiosios knygos įrašai", vienoje ūkinėje operacijoje turi būti pateikiamas pilnas dvejybinis įrašas (debetas ir kreditas), t.y. vieną ūkinę operaciją turi sudaryti ne mažiau nei 2 eilutės, kuriose pateikiami atlikti įrašai didžiosios knygos sąskaitos debete ir kredite.