« Grįžti

Ar reikia pateikti deklaraciją, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo neapmokestinamųjų nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto pardavimo pajamų?

Atnaujinimo data: 2016-03-14
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.1.4] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1623

Ši nuostata taikoma deklaruojant pajamas už 2015 metus ir vėlesnį mokestinį laikotarpį;

Nuolatinis Lietuvos gyventojas neprivalo deklaruoti tokių už nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto pardavimą gautų pajamų:

1. anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto (įskaitant laikomą nekilnojamuoju daiktu pagal įstatymus), įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje (išskyrus įregistruotą Lietuvoje), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 3 000 Eur;

2. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, įsigytą anksčiau kaip prieš 5 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (deklaruojant už 2015 metus).

2.1 ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, įsigytą anksčiau kaip prieš 10 metų iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (deklaruojant už 2016 metus).

3. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje įregistruotą teisiškai registruotiną kilnojamąjį daiktą (įskaitant laikomą nekilnojamuoju daiktu pagal įstatymus), įsigytą anksčiau kaip prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.

Ši nuostata taikoma deklaruojant pajamas už 2014 metus:

Nuolatinis Lietuvos gyventojas neprivalo deklaruoti tokių už nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto pardavimą gautų pajamų:

1. anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto, taip pat nekilnojamojo daikto, laikomo tokiu pagal įstatymus, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt;

2. už anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn iki 2011-01-01 įsigytą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris 2010-12-11 nebuvo priskirtas individualios veiklos turtui;

3. už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame pastaruosius dvejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka.

4.anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto (jeigu jis buvo įsigytas iki 2010 m. gruodžio 31 d.) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Europos ekonominės erdvės valstybėje, išskyrus esantį Lietuvoje (iš kurio gautoms pajamoms taikomas šio sąrašo 2 punktas), ir Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (iš kurio gautoms pajamoms taikomas šio sąrašo 3 punktas), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt.

 

 

LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 "DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"