« Grįžti

Gyventojas parduoda įmonei netinkamą eksploatuoti, išregistruotą automobilį. Ar įmonė, išmokėdama išmoką už automobilį, turi išskaičiuoti 5 proc. GPM?

Atnaujinimo data: 2018-02-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.1.4] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-8842

 

Pagal GPMĮ išskaičiuoti 5 proc. pajamų mokestį įmonė turi tik nuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už parduotas atliekas išmokėtų ne individualios veiklos išmokų.

Jeigu Lietuvos įmonė (kuri registruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre) automobilį superka kaip atliekas (pirkimo dokumente nurodomas atliekų rūšies kodas ir pavadinimas), nuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų išmokų už atliekų pardavimą privalo išskaičiuoti 5 proc. pajamų mokestį ir išmokas bei nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje.

Jeigu įmonė perka automobilį, kurį naudos savo veikloje (jį suremontuoja ir įregistruoja kaip registruotiną kilnojamąjį turtą), už tokį turtą nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos laikomos išmokomis už kilnojamojo turto pardavimą, nuo kurių neturi būti išskaičiuojamas pajamų mokestis. Tokios B klasei priskiriamos išmokos deklaruojamos metinėje gyventojams išmokėtų A ir B klasės išmokų deklaracijoje, GPM312 formoje.

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo"