Kuriais atvejais ir kada gyventojas gali pateikti prašymą (FR0464 forma) dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo?

Atnaujinimo data: 2015-12-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.1.4] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
[1.4.8.29.3.2] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1634

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų iš Lietuvos vienetų, užsienio vienetų per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už ne individualios veiklos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn, nuo kurių GPMĮ 23 straipsnio nustatyta tvarka buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, gali VMI pateikti  prašymą FR0464 formą ir pateiktų dokumentų  aprašo FR0464P formą dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo ir permokos grąžinimo.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų iš Lietuvos vienetų, užsienio vienetų per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų per jų nuolatines bazes už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, nuo kurių GPMĮ 23 straipsnio nustatyta tvarka buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, gali VMI pateikti prašymo FR0464 formą ir pateiktų dokumentų  aprašo FR0464P formą dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo ir permokos grąžinimo.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę:

1. tinkamai užpildytą  FR0464 formą ir pateiktų dokumentų  aprašo FR0464P formą VMI teikti to mokestinio laikotarpio, per kurį gavo nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų,

2. pajamų mokesčio permoką susigrąžinti, pateikęs metinę pajamų deklaraciją.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę tinkamai užpildytą prašymo FR0464 formą ir pateiktų dokumentų  aprašo FR0464P formą VMI pateikti tiek tuo mokestiniu laikotarpiu, kai kilnojamasis daiktas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, taip pat Lietuvoje esantis nekilnojamasis daiktas buvo parduoti, tiek jam pasibaigus.

Nuo 2014 metų panaikinta galimybė kreiptis dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo, pateikus FR0464 formą asmenims, gavusiems netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamų.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 32 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. V-21 DĖL PRAŠYMO PERSKAIČIUOTI PAJAMŲ MOKESTĮ IR GRĄŽINTI PERMOKĄ ĮFORMINIMO, PATEIKIMO BEI NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ