« Grįžti

Kurias deklaracijų formas mokesčių administratoriui turi pateikti mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo turto pardavimo pajamų?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.1.4] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-2070

 

Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs  nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per ataskaitinį mėnesį  A klasės apmokestinamąsias išmokas už parduotą ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat išmokas už parduotą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, nuo 2018-01-01 turi pateikti mėnesinę deklaracijos GPM313 formą ir metinę deklaracijos GPM312 formą ir jos priedą GPM312U. Tikslinant 2017 m. atitinkamų mėnesių deklaracijų duomenis turi pateikti mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 formos lapą) bei metinę FR0573 ir jos priedą FR0573U. Tikslinant 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijų turi pateikti mėnesinę deklaracijos FR0572 formą ir jos priedą (FR0572U forma).  Mėnesinė deklaracija pateikiama už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos. Metinė deklaracija teikiama iki kitų metų vasario 15 dienos. Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs  A klasės išmokas iki mėnesio 15 dienos, – išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos; o išmokėjęs išmokas po 15 dienos – išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs  nuolatiniam Lietuvos gyventojui per ataskaitinį mėnesį  B klasės apmokestinamąsias išmokas už parduotą ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, taip pat išmokas už parduotą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, deklaruoja metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama FR0471 forma).

Duomenys apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas tokias išmokas turi būti įrašomi GPM312 deklaracijos GPM312U priede (iki 2017-12-31 išmokėtos išmokos nurodomos FR0471 formos papildomame FR0471PU formos lape) ir pateikiami, neatsižvelgiant į tai, ar tokios išmokos pagal GPMĮ straipsnio 4 dalį yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne.

Deklaracija GPM312  teikiama – iki kitų kalendorinių metų vasario 15 dienos.

FR0471 forma mokesčių administratoriui turi būti pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, kada buvo išmokėtos išmokos, priskiriamos B klasės pajamoms, vasario 1 dienos.

Pavyzdys. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas savo automobiliu, registruotu užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybė narė ir nėra Europos laisvosios prekybos asociacijos (toliau – ELPA) narė (ELPA narės: Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas), atvyko į Lietuvą ir Lietuvoje praleido šešis mėnesius. Prieš išvykdamas iš Lietuvos gyventojas parduoda savo automobilį Lietuvos įmonei. Kadangi toks automobilis, vadovaujantis Kelių transporto priemonių registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260, yra registruojamas Lietuvoje, nes jo savininkas Lietuvoje išbuvo ilgiau negu 90 dienų per metus, todėl Lietuvos įmonė, nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėdama išmoką už parduotą automobilį, nuo išmokamos sumos turi apskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį ir jį pervesti į Lietuvos Respublikos biudžetą bei deklaruoti šią išmoką, nuo 2018-01-01 pateikdama mėnesinę deklaracijos GPM313 formą bei metinę deklaracijos GPM312 formą.

Pavyzdys.  Kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas atvyksta į Lietuvą automobiliu, kuris yra registruotas ES valstybėje narėje arba užsienio valstybėje, kuri yra ELPA narė, toks automobilis pagal Kelių transporto priemonių registravimo taisykles neturi būti registruojamas Lietuvoje, nesvarbu, kiek dienų Lietuvoje išbūna jo savininkas. Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas tokį automobilį, registruotą ES valstybėje narėje arba užsienio valstybėje, kuri yra ELPA narė, parduoda Lietuvos įmonei, nuo gyventojui išmokamos sumos įmonė neturi išskaičiuoti pajamų mokesčio, kadangi tokia išmoka nėra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, tačiau šią sumą turi deklaruoti metinės deklaracijos GPM312 formoje (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama pažymos FR0471 forma).


 

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
LRS  VMI prie FMviršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-145 DĖL METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0573 FORMOS, JOS FR0573A, FR0573U PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „Dėl gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo