« Grįžti

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos iš prekybos valiutų rinkoje?

Atnaujinimo data: 2016-04-08
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-8081

Su valiutomis susieti pasirinkimo (currency option), ateities (futures), apsikeitimo (swap), išankstiniai (forward) sandoriai laikomi sandoriais dėl IFP, atitinkamai, gyventojas, nepriklausomai nuo tokių sandorių sudarymo apimties ir tokios veiklos tęstinumo, nelaikomas vykdančiu individualią veiklą, o iš minėtų sandorių realizavimo gautoms pajamoms gali būti taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta 500 Eur neapmokestinama suma. Neatidėliotini valiutos pirkimo/pardavimo sandoriai (spot) nelaikomi sandoriais dėl FP, atitinkamai, GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta 500 Eur neapmokestinama suma pajamoms, gautoms iš neatidėliotinų valiutos pirkimo/pardavimo sandorių, netaikoma. Pajamos iš tokių sandorių gali būti apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos (kai tokie sandoriai yra tęstinio pobūdžio, t.y. gyventojas aktyviai investuoja į minėtas priemones) arba kaip kito turto pardavimo pajamos (kai tokie sandoriai yra nenuolatinio/atsitiktinio pobūdžio).


Jeigu gyventojo sudaromi neatidėliotini valiutos pirkimo/pardavimo sandoriai yra atsitiktinio, nenuolatinio pobūdžio, tai skirtumo tarp valiutų porų, iš jo atėmus su valiutų pirkimu/pardavimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus (pvz., komisinį atlygį), suma, neviršijanti 2 500 Eur per mokestinį laikotarpį, pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 27 punktą, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama. 2 500 Eur viršijanti suma apmokestinama taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Jeigu neatidėliotinus valiutos pirkimo/pardavimo sandorius gyventojas sudaro savarankiškai, tęstinį laikotarpį siekdamas gauti pajamų (t.y., aktyviai investuoja į minėtas priemones), toks gyventojas laikomas vykdančiu individualią veiklą ir, atitinkamai, skirtumas tarp valiutų porų būtų apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos.

Tais atvejais, kai pajamos iš valiutų kursų pasikeitimo susidaro dėl gyventojo darbo pobūdžio, kelionių ir kitų panašių sąlygų, kai gyventojas yra priverstas pajamas gautas užsienio valiuta paversti į nacionalinę valiutą ar atvirkščiai, šie dėl valiutų kursų atsiradę pajamų skirtumai neapmokestinami.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p.