« Grįžti

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos pagal finansinių priemonių atpirkimo sandorį?

Atnaujinimo data: 2016-04-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-8077

Sandoris, kai už pinigus arba kitą priimtiną atlygį gyventojas kitai šaliai perleidžia finansinį turtą, bei ateityje įsipareigoja nustatytą dieną atpirkti finansinį turtą (FP) už tą pačią kainą arba atlygį, papildomai sumokant palūkanas, laikomas atpirkimo sandoriu.

Atsižvelgiant į tai, kad esant įsipareigojimui atpirkti perleistus FP mokesčio tikslais atpirkimo sandoris prilyginamas skolinimuisi už užstatą, už pagal atpirkimo sandorį perleistus FP gautos lėšos nelaikomos FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamomis.
Gyventojo pagal atpirkimo sandorį gautos pajamos (palūkanos) apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Tuo atveju, jeigu gyventojas neįvykdytų atpirkimo sandorio ir neatpirktų FP, tai toks sandoris, mokesčio tikslais, būtų laikomas FP pirkimo-pardavimo sandoriu. Tokiu atveju laikoma, kad gyventojas gavo FP pardavimo pajamų, kurios, atsižvelgiant į GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte numatytą mokesčio lengvatą, apmokestinamos (neapmokestinamos). Taikomos GPMĮ nuostatos galiojusios atpirkimo sandorio sudarymo momentu. Pajamos (arba jų dalis) deklaruojamos tais mokestiniais metais, kai jos buvo gautos (jeigu mokestinių metų pajamos buvo gautos, deklaracija jau buvo pateikta, teikiama patikslinta tų metų deklaracija).

Teisės aktai
LRS  17 str. 1 d. 29,30 p.