« Grįžti

Kaip apmokestinamos pajamos už obligacijas?

Atnaujinimo data: 2016-04-27
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-6744

 

Obligacija apibrėžiama, kaip skolos vertybinis popierius, t. y. tarsi investuotojo paskola bendrovei. Investuotojas skolina bendrovei tam tikrą pinigų sumą iš anksto nustatytomis sąlygomis ir sutartam laikotarpiui. Pasibaigus nustatytam laikui, bendrovė grąžina investuotojui pasiskolintą pinigų sumą (išperka obligaciją) ir už leidimą naudotis pinigais sumoka investuotojui palūkanas. Taigi obligacijas išleidžiančio vieneto tikslas yra pasiskolinti lėšų, o investuotojo – gauti palūkanas už skolinimą.

Apmokestinamos pajamos iš finansinių priemonių (pvz., akcijų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, jeigu skirtumas tarp perleidimo ar realizavimo sumos ir įsigijimo kainos viršija 500 eurų ( nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 – 3 000 eurų; iki 2014-12-31 – 10 000 litų) per mokestinį laikotarpį.  Pagal  GPMĮ nuostatas gyventojo gautos pajamos yra apmokestinamos taikant GPMĮ 6 str. nustatytą 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą:

  - kai obligacijos iš gyventojo yra išperkamos, gyventojo pajamomis laikomos palūkanos, gautos už šiuos vertybinius popierius.

- kai obligacijos iš gyventojų ne išperkamos, o jis šiuos vertybinius popierius parduoda ir gauna sandorio šalių sutartą ar kitaip nustatytą kainą, yra laikoma, kad gyventojas gauna ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų.  

Nuo 2014-01-01 panaikinta pajamų mokesčio lengvata vertybiniams popieriams, įsigytiems iki 1999 m. sausio 1 dienos (GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 29 punktas).

GALIOJA IKI 2013-12-31:

Obligacija apibrėžiama, kaip skolos vertybinis popierius, t. y. tarsi investuotojo paskola bendrovei. Investuotojas skolina bendrovei tam tikrą pinigų sumą iš anksto nustatytomis sąlygomis ir sutartam laikotarpiui. Pasibaigus nustatytam laikui, bendrovė grąžina investuotojui pasiskolintą pinigų sumą (išperka obligaciją) ir už leidimą naudotis pinigais sumoka investuotojui palūkanas. Taigi obligacijas išleidžiančio vieneto tikslas yra pasiskolinti lėšų, o investuotojo – gauti palūkanas už skolinimą.

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas gyventojo gautos pajamos yra apmokestinamos taikant GPMĮ 6 str. nustatytą 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą, jeigu pagal GPMĮ 17 straipsnį tokios pajamos nėra priskiriamos gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms:

- kai obligacijos iš gyventojo yra išperkamos, gyventojo pajamomis laikomos palūkanos, gautos už šiuos vertybinius popierius. Palūkanoms taip pat priskiriamos obligacijų ar kitų skolos vertybinių popierių išleidimo ar išpirkimo momentu kreditoriui išmokamos sumos, viršijančios to vertybinio popieriaus įsigijimo kainą ir tokiam vertybiniam popieriui tenkančias palūkanas. Palūkanos, mokamos gyventojams, kurie obligacijas įsigijo pirminiu platinimo būdu, ir palūkanos, kurios mokamos gyventojams, obligacijas įsigijusiems antrinėje rinkoje, pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jeigu šios obligacijos pradedamos išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos. Obligacijų galiojimo metu jų perleidimas tretiesiems asmenims nėra laikomas vertybinių popierių išpirkimu; 

- kai obligacijos iš gyventojų ne išperkamos, o jis šiuos vertybinius popierius parduoda ir gauna sandorio šalių sutartą ar kitaip nustatytą kainą, yra laikoma, kad gyventojas gauna ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punktą pajamos už parduotus ar kitaip perleistus nuosavybėn vertybinius popierius, įsigytus po 1999 m. sausio 1 d., jeigu vertybiniai popieriai yra parduodami ar kitaip perleidžiami nuosavybėn ne anksčiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos. Tuo atveju, jei gyventojas parduoda vertybinius popierius neišlaikęs  jų 366 dienas, gautos ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (skirtumas tarp įsigijimo ir pardavimo kainų) apmokestinamos taikant GPMĮ 6 straipsnyje nustatytą 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str., 17 str. 1 d. 29,30 p.