« Grįžti

Kas laikoma turto pardavimo pajamomis, jeigu vieneto likvidavimo atveju to vieneto dalyvis už savo turėtų akcijų, dalių, pajų dalį gauna ne pinigų, o kitokio turto?

Atnaujinimo data: 2016-04-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1877

 

Jeigu vieneto likvidavimo atveju to vieneto dalyvis už savo turėtų akcijų, dalių, pajų dalį gauna ne pinigus, o kitokį turtą, tai turto pardavimo pajamomis laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina nuosavybės teisės perleidimo dalyviui dieną.

Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 11 str. 2 d.