« Grįžti

Kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos gyventojų pagal pasirinkimo sandorius (angl. stock options) darbuotojų gautos pajamos?

Atnaujinimo data: 2016-05-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-8435

 

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau — GPMĮ) 6 straipsnį darbuotojui pagal pasirinkimo sandorį (angl. stock options) įsigijus (nemokamai ar už žemesnę nei rinkos kaina) akcijų, arba pagal tokį sandorį gavus piniginę išmoką, gauta nauda priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms. Gautos pajamos priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, neatsižvelgiant į tai, kas išmokėjo išmoką (darbdavio įmonė ar užsienio įmonė (motininė, dukterinė ar kita įmonė, kuri įsigyja darbdavio įmonę su turimais darbuotojams įsipareigojimais ir pan.), bei kam išmokama išmoka (esamam ar buvusiam darbuotojui). Vadovaujantis GPMĮ 23 straipsniu nuo A klasės pajamoms priskiriamų išmokų (pvz., gautų iš Lietuvos įmonės) pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo išmoką išmokantis asmuo. Kai šios pajamos pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos B klasės pajamoms (pvz., gautos iš užsienio įmonės), vadovaujantis GPMĮ 27 straipsniu nuolatiniam Lietuvos gyventojui privalu pateikti Metinę pajamų deklaracijos GPM308 formą. Su darbo santykiais susijusios pajamos deklaruojamos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos priede GPM308P „Apmokestinamosios pajamos".

 Pagal pasirinkimo sandorį gauta nauda GPMĮ taikymo prasme nelaikoma finansinių priemonių realizavimo pajamomis, todėl šioms pajamoms GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte nustatyta lengvata netaikoma.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str .