« Grįžti

Ar privalo išmokas už parduotas finansines priemones išmokėjęs asmuo pateikti pažymą mokesčių administratoriui?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.4] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas
Registracijos numeris   KD-1859

 

Per mokestinį laikotarpį gyventojams išmokas, kurios pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskirtos B klasės pajamoms (įskaitant FP pardavimo pajamas ir IFP realizavimo pajamas), išmokėjęs Lietuvos vienetas, užsienio vienetas per nuolatinę buveinę ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę privalo iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos pateikti metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formą (iki 2017-12-31 išmokėtoms išmokoms naudojama pažymos FR0471 forma).

Deklaracijoje GPM312 (iki 2017-12-31 pažymoje FR0471) turi būti nurodomi duomenys apie visas gyventojui išmokėtas FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamas.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 33 str. 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-08-29 įsakymas Nr. V-238 „DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" I d. 4 p.